Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji
SPE w Twojej placówce - zdobądź dofinansowanie Aktywna Tablica 2021.

Przykładowe wnioski
oraz puste szablony
znajdziesz tutaj

POBIERZ PRZYKŁADOWE WNIOSKI
Konferencja Spe w Twojej placówce Aktywna Tablica

Potwierdzenie udziału
w konferencji
znajdziesz tutaj

POBIERZ ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU

SPE w Twojej placówce - zdobądź dofinansowanie Aktywna Tablica 2021- nagrania z konferencji:

Małgorzata Rabenda

Anita Smolińska

Rafał Lew-Starowicz

Photon Moduł SPE. Dlaczego wykorzystanie robota wspiera terapię uczniów?

Moje Bambino: kompleksowe wyposażenie gabinetu terapeutycznego -przykładowy wniosek.

Aktywna Tablica 2021: na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?

Liczymy, że informacje zdobyte w trakcie wydarzenia okażą się przydatne w staraniach o otrzymanie dofinansowania w programie Aktywna Tablica.
Jeśli chcieliby Państwo wrócić do materiału video nagranego w trakcie konferencji, proszę śledzić nasz kanał na YT lub stronę pokonferencyjną, na której właśnie się Państwo znajdują.

Pytania i odpowiedzi udzielone przez Pana Rafała Lwa-Starowicza, wiceprezesa fundacji EdTEch

1. Czy w ramach programu można wybrać sprzęt spoza katalogu MEN?

Kierujemy się zakupami opartymi o podaną przez Ministerstwo listę, nie wychodzimy poza jej obszar. Jednak w wyjątkowych przypadkach można próbować przekonać komisję, która ocenia wnioski, że ten zakup jest niezbędny. Takie działanie jest obarczone ryzykiem, że Komisja nie zgodzi się na zmiany, jednak z formalnego punktu widzenia jest taka możliwość.

2. Czy w ramach Programu można zakupić inne pomoce dydaktyczne?

Nie, kierujemy się tym, co zostało zawarte w katalogu stworzonym przez Ministerstwo. To, co zamawiamy i zapisujemy we wniosku musi być tożsame z tym, co dostajemy oraz z Katalogiem.

3. Czy Aktywna Tablica jest również przeznaczona dla edukacji wczesnoszkolnej?

Tak, mamy wsparcie obejmujące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

4. Które szkoły mogą wnioskować o dofinansowanie w programie Aktywna Tablica w 2021 roku?

Te szkoły, które w poprzedniej edycji programu, czyli w latach 2017-19 nie brały udziału w Programie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Szkoły, które otrzymały pieniądze w poprzedniej edycji mogą wnioskować ponownie o dofinansowanie w tym roku pod warunkiem, że w ich placówce uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Czy szkoła może ubiegać się jednocześnie o zestaw dla nauczyciela i sprzęt z katalogu?

Mamy katalog sprzętu i mamy tak zwany zestaw dla nauczyciela, Zestaw dla nauczyciela również jest zamknięty katalogiem 1 laptop i tak dalej. Co nie znaczy, ze wybierając rzeczy z tego katalogu, nie możemy w ramach tej jednej kwoty dofinansowania 14k + 20% wkłądu własnego … organ prowadzącego, że nie możemy kupić tablicy, lub laptopa i monitoru interaktywnego dobrać.

6. Czy przedszkole może ubiegać się o dofinansowanie w Programie?

Nie, przedszkola są wyłączone z tego programu. Jest on skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prywatnych, jak i publicznych.

7. Czy sprzęt, o który ubiega się placówka musi być zgodny z Katalogiem?

Tak, to, co deklarowane jest jako zakup musi pokrywać się z Katalogiem. Np. Jeśli projektor ma dodatkową funkcję, jak choćby Magiczny Dywan, to wnioskując o projektor nie powinno być problemu. W przypadku placówek, gdzie uczą się dzieci ze SPE, w których można się ubiegać jedynie o pomoce i narzędzia do terapii, wpisanie projektora nie jest możliwe, ponieważ wykracza to poza wytyczne z Katalogu. W takiej sytuacji można próbować uzasadnić wybór (np. większa grupa dzieci, specjalne potrzeby konkretnych podopiecznych) przed Komisją i liczyć na jej pozytywne rozpatrzenie.

8. Jaka jest ilość sprzętu, o którą można składać wniosek o dofinansowanie?

Nie ma to znaczenia, najważniejsze żebyśmy zmieścili się w ramach kwoty, która jest określona w Programie.

9. Czy w przyszłym roku mogę ubiegać się ponownie o dofinansowanie w ramach Programu?

Nie, można wnioskować raz w danej edycji. Jeżeli w roku 2020 zostały zakupione produkty w ramach programu Aktywna Tablica to do końca trwania obecnej edycji (2020-2024) nie ma możliwości ponownej aplikacji. Jeżeli w latach poprzednich, czyli w edycji 2017-2019 placówka, w której uczą się dzieci ze SPE otrzymała dofinansowanie, to w tym roku również może się o nie ubiegać.

10. Kiedy należy zakupić materiały i sprzęt w ramach dofinansowania?

Sprzęt musi być nowy i zakupiony przed dniem, w którym dokonane zostanie rozliczenie. W roku 2021 pieniądze zostaną przekazane organom prowadzącym do 31 października 2021.

11. Czy wkład własny może być mieszany?

Tak, można wykazać zarówno wkład finansowy, jak i rzeczowy w postaci sprzętu, który został zakupiony nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Można zatem wykazać również sprzęty, które szkoła zakupiła już od początku bieżącego roku kalendarzowego.

12. Czy ma jakieś znaczenie cena sprzętu?

Nie, ważne jest żeby zmieścić się w kwocie dofinansowania, ujętej w Programie.

13. Czy we wniosku podajemy tylko uczniów z orzeczeniami czy również z opiniami?

Zarówno orzeczenia, jak i opinie możemy podawać przy wyliczaniu liczby uczniów są objęci wsparciem.

14. Czy jeżeli w latach poprzednich placówka, w której uczą się uczniowie ze SPE dostała dofinansowanie na monitory, to czy w tym roku może brać udział w Programie?

Tak, jeżeli w szkole uczą się dzieci ze SPE i nie otrzymała ona dofinansowania w 2020 roku, to w tegorocznym Programie może aplikować ponownie. Taka placówka może ubiegać się jednak jedynie o produkty, które w Katalogu są rozpisane jako te, przeznaczone dla placówek, do których uczęszczają uczniowie ze SPE.

16. Jak wypełnić wniosek?

Na stronie Ministerstwa oraz www.aktywnatablicaprojekt.pl/gotowe-wnioski są przykładowe wzorce, które są pomocą i szablonem.

17. Czy w przypadku szkoły, w której uczą się uczniowie ze SPE musze podawać liczbę uczniów ogólnie w placówce czy tylko tych z orzeczeniami i opiniami?

We wniosku dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest liczba ogólna uczniów. W przypadku, gdy mówimy o dofinansowaniu placówki z uczniami ze SPE również trzeba zawrzeć taką informację, gdyż liczy się także stosunek tych dzieci do ogólnej liczby uczniów w szkole.

18. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dla szkoły podstawowe i ponadpodstawowej jest to 14 000 + 20% wkładu własnego (finansowego lub rzeczowego) = 17 500 zł.
Dla szkoły podstawowej, w której uczą się dzieci ze SPE to 35 000 zł + 20% wkładu własnego (finansowego lub rzeczowego) = 43 750 zł.

19. O jaki sprzęt może ubiegać się szkoła podstawowa, w której nie uczą się dzieci ze SPE?

1) laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu  udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

2) zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

3)   tablica interaktywna:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

– tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

4)   projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,

5)   głośniki lub innych urządzenia pozwalających na przekaz dźwięku,

6)   interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej  55 cali.”

21. Czy we wniosku muszę wpisać liczbę sal, które są w mojej szkole?

Podaje się liczbę sal dla szkoły, objętej wnioskiem.

22. Jaki jest termin dla wykorzystania wkładu własnego?

Termin jest sprawą organu prowadzącego.

23. Czy szkoła, która w 2017-2019 uzyskała dofinansowanie może w tym roku ubiegać się o pieniądze na zestaw dla nauczyciela?

Nie, taka placówka może jedynie ubiegać się o dofinansowanie dla dzieci ze SPE, jeżeli uczęszczają do tej szkoły.

24. Na co może wnioskować szkoła ponadpodstawowa?

„1)   laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

2)    zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

3)      tablica interaktywaj:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

– tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

4)     projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,

5)     głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,

6)   interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej  55 cali,

7)   specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystująceTIK, takich jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.”

25. Czy placówka może ubiegać się o dofinansowanie do pomocy tradycyjnych?

Należy odwoływać się do Katalogu. W ramach dofinansowania można zakupić jedynie produkty, które są w nim zawarte i należy to później wykazać.

Jeśli mamy możliwość zakupu projektora to nie możemy zakupić czegoś, co nim nie jest a jedynie zawiera projektor.

W przypadku zestawu dla nauczyciela są określone limity, jednak generalnie można wybierać tyle sprzętu ile kwotowo zmieści się w cenie określonej przez Program.

Logotyp firmy Moje Bambino - lidera na rynku wyposażenia placówek oświatowych
Logotyp firmy Photon education