Aktywna Tablica 2024

Baza zasobów dla nauczycieli: szkolenia, webinaria, inspiracje do pracy

Materiały wideo dla nauczycieli: instruktaże, webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z bazą materiałów wideo, stworzonych z myślą o komforcie pracy nauczyciela. Między innymi obsługi polecanego sprzętu i poznania jego funkcjonalności oraz szerokich zasobów nagrań z webinariów, przeznaczonych dla wszystkich tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę zawodową. Oferujemy Państwu pomoc w formie instruktażowych filmów, zasobów online, instrukcji, scenariuszy i szkoleń w ramach rozwoju zawodowego. Zgromadzone materiały wideo dla nauczycieli przeznaczone są dla korzystających z narzędzi multimedialnych rekomendowanych w projekcie, jak i tych, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę i dopiero rozpocząć nauczanie z wykorzystaniem multimediów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi Monitora Interaktywnego insGraf DIGITAL obejrzyj przygotowane przez nasz szkolenia wideo, lub skontaktuj się z naszym Ekspertem Technicznym – 600 922 549

Obejrzyj Filmy Instruktażowe z Monitorem insGraf DIGITAL PRO FUTURE

Obejrzyj Filmy Instruktażowe z Monitorem insGraf DIGITAL

Pierwsze uruchomienie – Monitor InsGraf DIGITAL

Klonowanie ekranów – monitor – monitor insGraf DIGITAL

Intuicyjne menu monitor insGraf DIGITAL

Funkcjonalności systemu android 8.0 Monitor insGraf DIGITAL

Nauczanie zdalne insGraf DIGITAL

Koordynatorzy ds. Projektu Aktywna Tablica

anita smolińska, koordynator projektu aktywna tablica umożliwiającego dofinansowanie na monitory interaktywne

Anita Smolińska

Koordynator ds. Programu

tel: 781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

Agata Witkoś- konsultant do spraw aktywnej tablicy

Agata Witkoś

Koordynator ds. Programu

Tel: 797 408 461 
a.witkos@mojebambino.pl

piotr waś ekspertr ds programu aktywna tablica i ekspert ds monitorów interaktywnych
kamila-dyszkiewicz

Kamila Dyszkiewicz

Koordynator ds. Programu

Tel: 667 633 830
k.dyszkiewicz@mojebambino.pl

Program Aktywna Tablica to projekt, którego celem jest wyposażenie placówek oświatowych w innowacyjne technologię. Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w edycji programu 2017-2019 oraz w latach 2020 – 2023 mogą liczyć na dofinansowanie na monitory i tablicę interaktywne, projektory oraz głośniki i inne sprzęty ułatwiające przekaz dźwięku. Szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie z SPE, niewidomi, mogą wnioskować o wsparcie na zakup notatników brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich oraz komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych. Szkoły podstawowe w których uczą się dzieci z SPE, posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, które utrudniają bądź uniemożliwiają proces nauczania, otrzymają dofinansowanie na pomoce dydaktyczne bądź narzędzia do terapii, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK oraz na komputer stacjonarny, jeśli jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych bądź narzędzi do terapii lub oprogramowania, szkoły ponadpodstawowe interaktywne monitory i tablice, projektory lub specjalistyczne oprogramowanie lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK. Natomiast specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na zakup drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego oraz drukarek 3D.
Realizując program Aktywna Tablica otrzymujecie Państwo dostęp do materiałów wideo dla nauczycieli, którzy korzystają z narzędzi multimedialnych rekomendowanych w projekcie. Moje Bambino organizuje warsztaty TIK w nauczaniu, wspierające pracę ucznia z SPE oraz ukazujące wykorzystanie monitora insGraf Digital. Ponadto możecie Państwo liczyć na przygotowane przez nas szkolenie video, w którym omawiana jest funkcjonalność systemu Android 8.0, intuicyjność menu, klonowanie ekranu, pierwsze uruchomienie, podłączenie do wifi, whiteboard-tablica, urządzenie zewnętrzne, komputer OPS oraz w nauczaniu zdalnym.
Nasze szkolenie video zagwarantuje „oswojenie” się z nowoczesnymi technologiami, przydatne informacje dotyczące funkcjonalności oraz obsługi monitora interaktywnego insGraf Digital i wykorzystania go w nauczaniu zdalnym.
Skorzystaj z naszych materiałów video i nagrań z webinarów!