Aktywna Tablica 2023

Baza zasobów dla nauczycieli: szkolenia, webinaria, inspiracje do pracy

Materiały wideo dla nauczycieli: instruktaże, webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z bazą materiałów wideo, stworzonych z myślą o komforcie pracy nauczyciela. Między innymi obsługi polecanego sprzętu i poznania jego funkcjonalności oraz szerokich zasobów nagrań z webinariów, przeznaczonych dla wszystkich tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę zawodową. Oferujemy Państwu pomoc w formie instruktażowych filmów, zasobów online, instrukcji, scenariuszy i szkoleń w ramach rozwoju zawodowego. Zgromadzone materiały wideo dla nauczycieli przeznaczone są dla korzystających z narzędzi multimedialnych rekomendowanych w projekcie, jak i tych, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę i dopiero rozpocząć nauczanie z wykorzystaniem multimediów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi Monitora Interaktywnego insGraf DIGITAL obejrzyj przygotowane przez nasz szkolenia wideo, lub skontaktuj się z naszym Ekspertem Technicznym – 600 922 549

Obejrzyj Filmy Instruktażowe z Monitorem insGraf DIGITAL

Pierwsze uruchomienie – Monitor InsGraf DIGITAL

Klonowanie ekranów – monitor – monitor insGraf DIGITAL

Intuicyjne menu monitor insGraf DIGITAL

Funkcjonalności systemu android 8.0 Monitor insGraf DIGITAL

Obejrzyj nagranie Webinarium pt.

Specjalne potrzeby edukacyjne – katalog pomocy Moje Bambino oraz możliwości wsparcia w realizacji programu Aktywna Tablica 2022

Koordynatorzy ds. Projektu Aktywna Tablica

anita smolińska, koordynator projektu aktywna tablica umożliwiającego dofinansowanie na monitory interaktywne

Anita Smolińska

Koordynator ds. Programu

tel: 781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

mateusz kociuba ekspert ds programu aktywna tablica oraz monitorów interaktywnych

Mateusz Kociuba

Koordynator ds. Programu

Tel: 667 622 034
m.kociuba@mojebambino.pl

piotr waś ekspertr ds programu aktywna tablica i ekspert ds monitorów interaktywnych

Kamila Dyszkiewicz

Koordynator ds. Programu

Tel: 667 633 830
k.dyszkiewicz@mojebambino.pl

Program Aktywna Tablica to projekt, którego celem jest wyposażenie placówek oświatowych w innowacyjne technologię. Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w edycji programu 2017-2019 oraz w latach 2020 i 2021 mogą liczyć na dofinansowanie na monitory i tablicę interaktywne, projektory oraz głośniki i inne sprzęty ułatwiające przekaz dźwięku. Szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie z SPE, niewidomi, mogą wnioskować o wsparcie na zakup notatników brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich oraz komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych. Szkoły podstawowe w których uczą się dzieci z SPE, posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, które utrudniają bądź uniemożliwiają proces nauczania, otrzymają dofinansowanie na pomoce dydaktyczne bądź narzędzia do terapii, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK oraz na komputer stacjonarny, jeśli jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych bądź narzędzi do terapii lub oprogramowania, szkoły ponadpodstawowe interaktywne monitory i tablice, projektory lub specjalistyczne oprogramowanie lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK. Natomiast specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na zakup drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego oraz drukarek 3D.
Realizując program Aktywna Tablica otrzymujecie Państwo dostęp do materiałów wideo dla nauczycieli, którzy korzystają z narzędzi multimedialnych rekomendowanych w projekcie. Moje Bambino organizuje warsztaty TIK w nauczaniu, wspierające pracę ucznia z SPE oraz ukazujące wykorzystanie monitora insGraf Digital. Ponadto możecie Państwo liczyć na przygotowane przez nas szkolenie video, w którym omawiana jest funkcjonalność systemu Android 8.0, intuicyjność menu, klonowanie ekranu, pierwsze uruchomienie, podłączenie do wifi, whiteboard-tablica, urządzenie zewnętrzne, komputer OPS oraz w nauczaniu zdalnym.
Nasze szkolenie video zagwarantuje „oswojenie” się z nowoczesnymi technologiami, przydatne informacje dotyczące funkcjonalności oraz obsługi monitora interaktywnego insGraf Digital i wykorzystania go w nauczaniu zdalnym.
Skorzystaj z naszych materiałów video i nagrań z webinarów!