Aktywna Tablica 2024

Zobacz zupełnie NOWE PAKIETY – specjalne potrzeby edukacyjne 2024 Moje Bambino

Pobierz skład pakietu (AT0014)
Pobierz skład pakietu (AT0015)

Zobacz NASZE BESTSELERY – pakiety specjalne potrzeby edukacyjne 2024 Moje Bambino

Pobierz skład pakietu (AT0007)
Pobierz skład pakietu (AT0006)
Pobierz skład pakietu (AT0012)

Pomoce, narzędzia do terapii, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica

W każdej szkole są uczniowie, którzy wymagają większego zaopiekowania i indywidualnego podejścia. W  rozwoju dziecka, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bardzo ważna jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dobór takich metod i narzędzi, które ułatwią uczniowi zdobywanie wiedzy i przyswajanie informacji. W tej części strony poświęconej projektowi Aktywna Tablica zaprezentujemy pomoce, programy multimedialne oraz rozwiązania digital, które skutecznie wspierają pracę z dzieckiem ze SPE. Pakiet multimedialnych programów terapeutycznych Rozwijanie Kompetencji emocjonalno – społecznych, to nowość w ofercie Moje Bambino. Program ma na celu usprawnianie umiejętności komunikacyjnych. Część 1 jest przeznaczona do pracy z uczniem w młodszym wieku szkolnym,  część 2 jest zalecana do pracy z uczniem w starszych klasach szkoły podstawowej.

Zobacz wszystkie pomoce SPE

Psychoneurologiczne zaburzenia koncentracji uwagi

Zaburzenia koncentracji uwagi (ADD) są coraz częściej diagnozowane u dzieci w wieku szkolnym. Charakterystyczna dla tego zaburzenia jest bardzo duża trudność, lub w ogóle brak umiejętności w utrzymaniu skupienia podczas myślenia czy wykonywania czynności. Nauczyciel, który pracuje z uczniem z ADD, powinien zwracać szczególną uwagę na wybór pomocy i narzędzi, które wspierają koncentrację, pamięć, uwagę, spostrzeganie, myślenie. W ofercie Moje Bambino zadbaliśmy o programy terapeutyczne, które zaspakajają powyższą potrzebę skupienia, poprzez odpowiednio kierowane angażowanie uwagi ucznia.

Zaburzenia procesów komunikacji, w tym
zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD, lub CAPT), skutecznie utrudniają proces komunikowania się i przetwarzania informacji. Będą to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości przetwarzania bodźców słuchowych  na poziomie Centralnego Układu Nerwowego. Mózg ucznia, wykazującego symptomy zaburzeń przetwarzania słuchowego nie radzi sobie z rozpoznawaniem i interpretacją dźwięków, w tym również dźwięków mowy. Możemy mówić o APD rozwojowym, nabytym i wtórnym. Przyczyny tej dysfunkcji mogą być bardzo różne, ważne jest by wykorzystując odpowiednie pomoce i narzędzia  terapeutyczne odpowiednio pracować z uczniem. Wcześniej należy jednak koniecznie wykluczyć wadę słuchu.

Uszkodzenia neurologiczne, porażenia

Tego typu uszkodzenia charakteryzują się częściową, bądź całkowitą niemożnością wykonywania ruchu, na skutek braku dopływu bodźców nerwowych do mięśni. Praca z uczniem z porażeniem wymaga systematyczności i powinna być zdeterminowana przede wszystkim potrzebami i problemami dziecka, takimi jak tempo rozwoju psychoruchowego, rodzaj deficytów sensorycznych, umiejętności, czy możliwości uczenia się i przyswajania wiedzy. Aby proces ten był dla ucznia w miarę możliwości efektywny i przyjemny, warto zadbać o  dobór odpowiednich pomocy terapeutycznych, które nasi Eksperci wybrali do tej kategorii dysfunkcji.

Niepełnosprawność intelektualna

Ten rodzaj niepełnosprawności często jest związany z wadami wrodzonymi, genetycznymi, neurologicznymi, z wieloma chorobami, które mogą powstawać już w okresie płodowym, lub być następstwem różnego rodzaju urazów fizycznych. W zależności od stopnia upośledzania możemy mówić o niepełnosprawności w stopniu lekkim (IQ 50–69), umiarkowanym – porównywalnym do rozwoju 8 letniego dziecka( IQ 35-49) i głębokim ( IQ poniżej 3), rozwój intelektualny zbliżony do poziomu 3 letniego dziecka. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w zależności od stopnia jej zaawansowania, możemy mówić o wsparciu ucznia poprzez towarzyszenie mu w rozwoju i dobór takich pomocy i narzędzi, które będą dostosowane do poziomu możliwości i postrzegania. Ofertę takich pomocy znajdą Państwo w Katalogu SPE, w kategorii niepełnosprawność intelektualna.

Zaburzenia wymagające terapii logopedycznej i psychologicznej

Zaburzenia wymagające terapii logopedycznej  obejmują problemy ucznia związane z mową, wymową, jąkaniem oraz artykulacją i realizacją głosek. Często utrudniają mu one funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, przestrzeni społecznej, jak również skuteczną edukację. Zaburzenia mowy, wymowy, realizacji poszczególnych głosek można skutecznie niwelować poprzez dobór właściwych metod i narzędzi terapeutycznych. Ważne jest, by uczeń chciał podejmować żmudne próby powtarzania. Jednym z czynników, które powodują, że dziecko podejmuje aktywność jest system nagród, odznak, pochwał, szeroko wykorzystany w programach multimedialnych, które rekomendujemy. W Programie Bambikowe Logoprzygody, dodatkowym wzmocnieniem pozytywnym jest wykonywanie ćwiczeń pokazowych przez ucznia na ekranie monitora, któremu także zdarza się popełnić błąd i musi podjąć kolejna próbę realizacji ćwiczenia. Ten aspekt rzeczywistej sytuacji bardzo pozytywnie działa na dziecko, które ćwiczy przed monitorem.

Zaburzeniami procesów uczenia się (w tym dyskalkulia, dysleksja)

Uczeń w sytuacji dydaktycznej zapamiętuje: 10% tego, co słyszy, 20% tego, co widzi, 40% tego, o czym dyskutuje i 90% tego, co robi. Sposób prowadzenia zajęć, treści przekazywane w ciekawej formie, która angażuje ucznia do podejmowania działania, stwarzanie sytuacji edukacyjnych, ułatwiających zapamiętywanie, ale przede wszystkim pomoce edukacyjne, programy multimedialne, wykorzystanie nowych technologii w przekazywaniu informacji, są nieocenionymi sprzymierzeńcami nauczyciela w pracy z uczeniem, który wykazuje zaburzenia procesów uczenia się. W Katalogu SPE, nasi Eksperci opracowali kategorię w całości poświęconą zaburzeniom procesów uczenia się

Wysokość wsparcia dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze SPE

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 42 233 77 77

43750

wkład własny finansowy

8 750 PLN

35000

wkład własny rzeczowy

8 750 PLN

Konsultacje Program Aktywna Tablica/Wniosek –
42 233 77 77

 

Konsultacje Specjalne Potrzeby Edukacyjne/ Pomoce rekomendowane –
42 233 79 79

Wizyta w Twojej placówce:

 

  • Tel: 667 633 861 (dyrektor handlowy)
  • Tel: 781 980 221 (koordynator na województwa:
    lubuskie, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie)
  • Tel: 667 622 034 (koordynator na województwa:
    podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, śląskie)
  • Tel: 504 266 59 (koordynator na województwa:
    mazowieckie, łódzkie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie)

Koordynatorzy ds. Programu Aktywna Tablica 2024

anita smolińska, koordynator projektu aktywna tablica umożliwiającego dofinansowanie na monitory interaktywne

Anita Smolińska

Koordynator ds. Programu

tel: 781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

Agata Witkoś- konsultant do spraw aktywnej tablicy

Agata Witkoś

Koordynator ds. Programu

Tel: 797 408 461 
a.witkos@mojebambino.pl

piotr waś ekspertr ds programu aktywna tablica i ekspert ds monitorów interaktywnych
kamila-dyszkiewicz

Tel: 667 633 830
k.dyszkiewicz@mojebambino.pl

Program Aktywna Tablica w tym roku oferuje także wsparcie dla szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Program Aktywna Tablica 2024 dla szkół, w których uczą się dzieci z SPE, oferuje dotację w wysokości 35 tysięcy złotych oraz 20% wkładu własnego. W szkole podstawowej, do której uczęszczają uczniowie niewidomi, mogą wnioskować o dofinansowanie na pomoce dydaktyczne (notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie) oraz komputery stacjonarne czy laptopa dla uczniów niewidomych. Szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci posiadające różnorodne zaburzenia rozwojowe, które utrudniają proces nauczania, mogą przeznaczyć wsparcie na pomoce dydaktyczne TIK lub narzędzia do terapii z zaburzeniami, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK oraz komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych. W ofercie Moje Bambino znajdziecie Państwo szeroki wybór pakietów oraz pomocy dydaktycznych TIK, w różnorodnych przedziałach cenowych, które wspierają koncentrację,  uwagę, spostrzeganie oraz myślenie u uczniów dysleksją oraz dyskalkulią lub z innymi zaburzeniami procesu nauczania. Rekomendowane pakiety multimedialne dla dzieci słabosłyszących oraz z uszkodzeniami neurologicznymi wspierają umiejętności komunikacyjne, stymulujące zmysł słuchu oraz poprawiających uwagę i skupienie. Pakiety pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wspierają sprawność komunikacyjną, pomagają zrozumieć świat i  umożliwiają rozumienie emocji oraz pozwalają na ich wyrażanie. Pomoce dydaktyczne oraz pakiety multimedialne polecane dla uczniów z zaburzeniami mowy stymulują rozwój mowy i języka, wzbogacają słownictwo oraz rozwijają kompetencje komunikacyjne. Sprawdźcie pomoce dydaktyczne dostosowane dla uczniów z SPE oraz zrealizuj z nami program Aktywna Tablica 2024 i zyskaj pakiet korzyści!!