Aktywna Tablica 2021

Szkolenia i webinaria z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu

Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu Aktywna Tablica, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK  w procesie nauczania polegające na doskonaleniu poprzez : uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach  z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

–  2 lub 3 osób – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,

– 4 osób – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,

– 5 osób –w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli.

Aktywna Tablica szkolenia

SZKOLENIA SPE

 


Programy i narzędzia

wspierające pracę z uczniem

ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

SZKOLENIA TIK W NAUCZANIU

WARSZTATY  TIK w nauczaniu

Skorzystaj z bazy szkoleń i spełnij jeden z warunków Programu  Aktywna Tablica

Masz pytania? Zadzwoń: 667 633 515

SZKOLENIA TIK

 


TIK W EDUKACJI

z wykorzystaniem

monitora interaktywnego insGraf DIGITAL

PODEJMIJ WYZWANIE EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

Szkolenia INSGRAF DIGITAL, pozwolą spełnić jeden z warunków programu Aktywna Tablica. Pomogą Państwu jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości, jakie dają nowe technologie w procesie wsparcia efektywności nauczania. Pokażą jak rozbudzać ciekawość ucznia, utrzymać jego uwagę, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia. monitor interaktywny zakupiony z programu aktywna tablica
Szkolenie dla nauczycieli z monitorami interaktywnymi
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA

- szuka pomysłu na skuteczne zaangażowanie uczniów w zajęcia?

- potrzebuje inspiracji w obszarze wykorzystywania nowych technologii?

- potrzebuje "oswoić" nowe technologie, by osiągać lepsze wyniki nauczania?

- chce pogłębiać swoje umiejętności w wykorzystywaniu mediów cyfrowych?

- szuka innowacyjnych, ale prostych rozwiązań?

- chce wybrać najlepsze narzędzia edukacyjne dla siebie i swoich uczniów, które pomogą Ci zrealizować założenia podstawy programowej?

W RAMACH DOSKONALENIA OTRZYMUJESZ PODZIĘKOWANIE

 

NAPISZ: a.skorodzien@mojebambino.pl

Szkolenie TIK w edukacji, podziękowanie
szkolenia i warsztaty aktywna tablica

Skorzystaj z darmowej bazy wiedzy

i rozwijaj kompetencje,

wykorzystując TIK w nauczaniu

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W OFERCIE MOJE BAMBINO

Photon Certyfikowane szkolenie podstawowe

Kod produktu: U206

Photon Certyfikowane szkolenie – rozszerzone

Kod produktu: U207

Szkolenie Musicon

dla 2 osób

Kod produktu: 836012

Musicon – szkolenie w siedzibie klienta

Kod produktu: 836029

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI

WYPEŁNIENIE WNIOSKU

– WYBÓR POMOCY REKOMENDOWANYCH W PROJEKCIE

– ZADZWOŃ DO SWOJEGO KOORDYNATORA DS. PROJEKTU AKTYWNA TABLICA

anita smolińska, koordynator projektu aktywna tablica umożliwiającego dofinansowanie na monitory interaktywne

ANITA SMOLIŃSKA

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU

Koordynator na województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie

tel: 781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

mateusz kociuba ekspert ds programu aktywna tablica oraz monitorów interaktywnych

MATEUSZ KOCIUBA

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU

Koordynator na województwa:
podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, śląskie

Tel: 667 622 034
m.kociuba@mojebambino.pl

piotr waś ekspertr ds programu aktywna tablica i ekspert ds monitorów interaktywnych

W ramach programu Aktywna Tablica placówki oświatowe mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup monitorów interaktywnych o przekątnej co najmniej 55 cali, tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku oraz specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK. Aby jednak istniała możliwość swobodnego korzystania ze sprzętów, organy prowadzące powinny zapewnić szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym, szkołom za granicą oraz SOSW działania dotyczące wdrożenia w stosowanie TIK w procesie nauczania polegające na wybranej grupie nauczycieli szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą oraz SOSW, która będzie uczestniczyć w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu stosowania technologii TIK w nauczaniu. W przypadku szkół, w której jest zatrudnionych mniej, niż 10 nauczycieli powinny być to 2-3 osoby. W przypadku szkoły, w której pracuje od 10 do 20 nauczycieli, powinny być to 4 osoby, natomiast szkoła, w której uczy więcej, niż 20 nauczycieli, grupa uczestnicząca w konferencjach i szkoleniach powinna wynosić 5 osób.
Firma Moje Bambino organizuje szkolenia pomagających wykorzystywać możliwości, jakie zapewnia TIK w procesie nauczania. Pokażą jak zwiększyć aktywność ucznia oraz utrzymać jego uwagę na dłużej, zwłaszcza uczniów z SPE. Szkolenia i konferencję prowadzone przez Moje Bambino zapewniają mnóstwo inspiracji w obszarze wykorzystywania nowych technologii oraz zapoznanie się z nowymi technologiami, które gwarantują swobodną obsługę sprzętów.
W ramach szkolenia otrzymujecie Państwo link do szkolenia, prezentację, przykładowy konspekt zajęć lekcyjnych, podziękowanie za udział, link do katalogów: Aktywna Tablica SPE oraz Aktywna Tablica Sprzęt IT, a także 30- minutową ekspercką tele konsultację z ekspertem na temat programu Aktywna Tablica.
Chcesz skorzystać ze szkolenia lub wziąć udział w konferencji?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami!