Cykl Webinarów "Aktywna Tablica"

Zuzanna Ogorzałek

Aktywna Tablica'24

Piotr Borowik

Aktywna Tablica'23

Pobierz prezentację "Dobre praktyki w programie Aktywna Tablica"
Pobierz prezentację "Rozwiązania cyfrowe w Programie Aktywna Tablica"

Monika Zielińska - Miętkiewicz oraz Kamila Bogucka

SPEcjaliści o Aktywnej Tablicy 2023

Ekspert z Grupy SOKRATES oraz Anita Smolińska

Aktywna Tablica 2023 - kompendium

Pobierz prezentację Aktywna Tablica Learnetic
Pobierz prezentację Aktywna Tablica Moje Bambino

Cykl Webinarów odnoszących się do Programu Rządowego "Aktywna Tablica"

Ewa Myka Zaprawa i Piotr Waś

Aktywna Tablica 2022
w Twojej szkole

Monika Zielińska - Miętkiewicz

Tricki na TIK(i), czyli modelowy
gabinet terapeutyczny

Małgorzata Rabenda

Terapia SPE i reintegracja uczniów po pandemii -
nowe możliwości z Photonem