logotyp strony internetowej www.insgrafdigital.pl

Aktywna Tablica 2024

Oferta drukarek 3D

LOGO Moje Bambino, firmy specjalizującej się w monitorach interaktywnych, które można zakupić w ramach wsparcia finansowego aktywna tablica
Pakiet Aktywna Tablica, monitor interaktywny, laptop i drukarka 3D.

Drukarki 3D

Drukarki 3D w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajmują bardzo ważne miejsce. Dzięki nim możliwe staje się zwiększenie efektywności nauki. Obecnie oferta drukarek 3D Moje Bambino posiada pełne zaplecze merytoryczne, co pozwala na prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i angażujący uczniów.
Drukarki 3d w edukacji pozwalają na ćwiczenia w zakresie m.in. koncentracji uwagi i precyzji działań, współpracy i pracy grupowej oraz pozwalają poszerzyć spektrum pozyskiwanych informacji przy wykorzystaniu zmysłu dotyku. Wykorzystaj drukarki 3D podczas codziennych lekcji, zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i obserwuj jak Twoim uczniowie pokonują własne bariery i ograniczenia.

Wykorzystując drukarki 3d nauczyciel ma szansę na zastosowanie nowatorskich technik terapeutycznych w codziennej pracy z uczniem ze SPE, a także możliwość zaprojektowania oraz wydrukowania pomocy edukacyjnych pod konkretne zajęcia pomocne w terapii dzieci i młodzieży ze SPE.

PRACOWNIE DRUKU 3D

Pracownia druku 3D SkriLab 

zest5809-0VAT

Pracownia druku 3D Rozszerzenie

zest5810-0VAT

Gotowe narzędzie do wykorzystania nauczycieli umożliwiające prowadzenie angażujących i twórczych zajęć rozwijających kompetenje cyfrowe i metodologiczne. Kupując zestaw zyskujesz: 24 e-kursy z obszaru nowych technologii, nauczania zdalnego i metodologii steam, 86 gotowych scenariuszy lekcji, 86 prezentacji multimedialnych dla uczniów oraz karty pracy dla uczniów! W skład zestawy wchodzą: Drukarka 3D Skrinter, 10 x filamenty PLA, Skrimarket, Creator i 3D playground, Skriware Academy

SKŁAD ZESTAWU:

  • Drukarka 3D Skrinter
  • 10 x Filamenty PLA
  • Skrimarket
  • Creator i 3D Playground
  • Skriware Academy

Wybierając powyższy zestaw zyskujesz najwyższej jakości Drukarkę 3D Skrinter + 10 filamentów, które umożliwią Ci prowadzenie nowoczesnych lekcji na miarę XXI wieku. Wraz z drukarką zyskujesz 24 e-kursy z zakresy nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii steam, 86 prezentacji multimedialnych dla uczniów oraz karty pracy dla uczniów. Wykorzystaj na swoich zajęciacj do podnoszenia kompetencji swoich uczniów i obserwuj ich rozwój.

SKŁAD ZESTAWU:

  • Drukarka 3D Skrinter
    Dzięki niej w łatwy sposób wydrukujecie swoje pierwsze trójwymiarowe modele. Podsiada intuicyjny interfejs, jest gotowa do pracy po rozpakowaniu, zdalny podgląd wydruku, zintegrowany slicer oraz łączy się z WiFi. Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm
  • 10x Filamenty PLA

POLECANE PRODUKTY - SZKOLENIA

Koordynatorzy ds. Projektu Aktywna Tablica

anita smolińska, koordynator projektu aktywna tablica umożliwiającego dofinansowanie na monitory interaktywne

Anita Smolińska

Koordynator ds. Programu

tel: 781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

Agata Witkoś- konsultant do spraw aktywnej tablicy

Agata Witkoś

Koordynator ds. Programu Aktywna Tablica

Tel: 797 408 461 
a.witkos@mojebambino.pl

piotr waś ekspertr ds programu aktywna tablica i ekspert ds monitorów interaktywnych

Piotr Waś

Koordynator ds. Programu

kamila-dyszkiewicz

Kamila Dyszkiewicz

Koordynator ds. Programu Aktywna Tablica