Monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE i PRO FUTURE

Monitory interaktywne – wstęp

Nowoczesne technologie są coraz częściej obecne w placówkach oświatowych, w wielu miejscach wypierając tradycyjne rozwiązania, wykorzystywane przez dziesięciolecia. Jednym z przykładów są monitory interaktywne, które mogą nie tylko stanowić uzupełnienie dla tradycyjnej tablicy szkolnej, ale zupełnie ją zastąpić, zapewniając przy tym dodatkowe multimedialne narzędzia.

Monitor interaktywny to nie tylko ekran. To kompleksowe rozwiązanie wyposażone we wbudowany komputer, system audio, kamery i bogaty pakiet złącz. Oprócz aplikacji, które zapewniają funkcjonalność tablicy do pisania, monitor umożliwia połączenie z Internetem, odtwarzanie plików multimedialnych czy podłączenie zewnętrznych źródeł wyświetlanego obrazu.

Zastosowanie monitorów interaktywnych pozwala zatem na zastąpienie wielu urządzeń, takich jak rzutnik, komputer czy tablica interaktywna jednym, które dodatkowo posiada wiele innych funkcjonalności.

Korzyści z wykorzystania monitorów interaktywnych

Korzystanie z monitora interaktywnego wpływa na wzbudzanie większego zainteresowania i zaangażowania uczniów. Monitory insGraf DIGITAL pozwalają na tworzenie bogatych prezentacji multimedialnych, zamieszczanie szczegółowych wykresów, zdjęć, rysunków czy nawet filmów. Oddziaływanie na wiele zmysłów, zarówno wzrok, dotyk, jak i słuch wspomaga efektywne uczenie się. W odróżnieniu od tradycyjnych prezentacji, wyświetlanych z pomocą projektora, prezentacje przygotowane za pomocą aplikacji tablicy na monitorach insGraf DIGITAL nie są statycznymi slajdami, ale interaktywnymi przestrzeniami pracy, które mogą być na bieżąco modyfikowane i uzupełniane przez nauczyciela w trakcie lekcji, i na których mogą pracować sami uczniowie. Mogą być też łatwo udostępnione uczniom jako materiały uzupełniające po lekcji.

Monitor interaktywny jako wsparcie w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wykorzystanie monitorów interaktywnych nie tylko ułatwia i uatrakcyjnia standardowe szkolne lekcje, ale może też przynieść wymierne korzyści wpierające nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie z diagnozą dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, stwierdzonym ADHD, a także dzieci ze spektrum autyzmu, mogą mierzyć się z trudnościami w opanowywaniu wiedzy i umiejętności, wymaganych przez podstawę nauczania. Z powodu niepowodzeń, mogą być zniechęceni do uczestnictwa w zajęciach, gdyż wymaga to od nich dużo większego zaangażowania, niż w przypadku pozostałych uczniów. Zaburzenia ze sfery emocjonalno-społecznej mogą dodatkowo utrudniać ich pełne uczestnictwo w zajęciach.

Monitory interaktywne insGraf DIGITAL pozwalają wprowadzić, również w trakcie zwykłych zajęć, narzędzia i metody, które zapewnią lepsze warunki do rozwoju tych obszarów, których opanowanie do tej pory sprawiały uczniom trudność.

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa – interaktywne prezentacje pozwalające na manipulację elementami, pisanie i rysowanie na tablicy, wpływają na rozwój umiejętności pisania i koordynacji ręka-oko.
 • Motoryka – pracując z monitorem interaktywnym, uczniowie mogą rozwijać motorykę małą, poprzez rysowanie kształtów, pisanie, czy odrysowywanie. Motorykę dużą z pomocą monitora można kształcić poprzez odwzorowywanie ruchów postaci na wyświetlanych filmach lub animacjach.
 • Umiejętności wzrokowo-przestrzenne – możliwość manipulowania każdym elementem na wirtualnej tablicy pozwala na kształtowanie orientacji przestrzennej czy rotacji mentalnej, a także na ćwiczenia związane z klasyfikowaniem figur, znajdowaniem różnic i podobieństw, czy odwzorowywaniem.

Monitory insGraf DIGITAL FUTURE i insGraf DIGITAL PRO FUTURE

Monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE oraz PRO FUTURE oferują szereg funkcji i narzędzi, które usprawniają pracę nauczyciela i są kompaktowym i uniwersalnym rozwiązaniem dla szkół. W jednym urządzeniu łączą w sobie funkcjonalności komputera, rzutnika oraz tradycyjnej tablicy.

Kluczowe cechy, wspólne dla obu serii obejmują:

 • Ekrany o przekątnych 65”, 75” lub 86” i rozdzielczości 4K.
 • Żywotność minimum 30000 godzin.
 • Slot na wewnętrzny komputer OPS.
 • Wbudowany system Android 11.
 • Port USB-C ułatwiający podłączenie komputera lub smartfona.
 • Aplikacja tablicy wzbogacona o nowe funkcjonalności.

Aplikacja tablicy

Nowa aplikacja tablicy, dostępna na monitorach insGraf DIGITAL została uzupełniona o szereg nowych rozwiązań, które umożliwiają tworzenie jeszcze atrakcyjniejszych i bardziej angażujących materiałów multimedialnych:

 • Funkcja notatki, działająca teraz również podczas korzystania z aplikacji tablicy, pozwala na dodawania doraźnych notatek, bez wprowadzania zmian w samej tablicy. Ułatwia to wykorzystanie jednej prezentacji na wielu lekcjach, dając jednocześnie możliwość uzupełnienia jej w zależności od potrzeb.
 • Zapis stworzonej prezentacji do dalszej edycji, pozwala między innymi na wcześniejsze przygotowanie materiałów z interaktywnymi treściami, takimi jak filmy czy ruchome figury, a także umożliwia powrót do poprzednich lekcji i kontynuowanie ich w tym samym miejscu.
 • Bezpośrednie uruchamianie filmów z portalu YouTube w formie okna, którego położenie i rozmiar na tablicy mogą być dowolnie modyfikowane, ułatwia równoczesną prezentację uczniom materiałów wideo oraz prowadzenie notatek.
 • Rozpoznawanie kształtów, oraz pisma odręcznego, usprawnia wstawianie precyzyjnych figur i tekstu maszynowego poprzez rysowanie.
 • Model insGraf DIGITAL PRO FUTURE, dzięki wbudowanej kamerze na dole obudowy, pozwala uruchomić w aplikacji tablicy funkcję wizualizera, co umożliwia łatwe wyświetlanie treści drukowanych materiałów na dużym ekranie.

Komputer OPS

Oba modele wyposażone zostały w slot na komputer OPS, dostępny do zakupu osobno. Jego montaż wzbogaca monitor o wszystkie funkcje komputera opartego o system Windows. Pozwala to między innymi na uruchomienie bezpośrednio na monitorze aplikacji napisanych z myślą o tym systemie, np. Photon Magic Bridge do obsługi robotów Photon, czy aplikacji LEGO SPIKE.

Złącze USB-C

W starszych modelach monitorów, podłączenie zewnętrznego komputera, np. laptopa, wymagało osobnego podłączenia źródła obrazu, za pomocą wejścia HDMI oraz połączenia funkcji dotykowych poprzez port USB. Złącze USB-C ułatwia ten proces. Za pomocą jednego kabla możesz teraz podłączyć swój komputer, uzyskując na monitorze zarówno obraz, jak i możliwość sterowania za pomocą dotyku.

Wybór odpowiedniego monitora

Dwa modele dostępne w kilku wariantach przekątnej ekranu pozwalają na dobranie odpowiedniego urządzenia dla każdej placówki. W przypadku, gdy monitor ma w pełni zastąpić tradycyjną tablicę, warto zwrócić przede wszystkim uwagę na największe modele o przekątnej 86”, które pozwolą na wygodną pracę, w tym przy wykorzystaniu trybu podzielonego ekranu, dostępnego w aplikacji tablicy.

Jeżeli w placówce znajdują się pomoce dydaktyczne, takie jak zestawy LEGO® Education SPIKE lub roboty Photon, warto uwzględnić podczas wyboru monitora możliwość uruchomienia na nich dedykowanych aplikacji. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup wraz z monitorem dodatkowego wewnętrznego komputera, tzw. OPS

Zastosowanie monitora interaktywnego na lekcji

Aplikacja tablicy na monitorach insGraf DIGITAL FUTURE i PRO FUTURE pozwala na tworzenie interaktywnych prezentacji, wzbogaconych o treści multimedialne. Dzięki możliwości zapisania prezentacji w formacie umożliwiającym dalszą edycję, prezentację można przygotować przed zajęciami i wykorzystać ją na lekcjach z wieloma klasami. Można też rozpocząć lekcję od pustej tablicy, a zapisane w trakcie lekcji slajdy wykorzystać w formie materiałów udostępnianych uczniom do samodzielnej nauki, lub kontynuować lekcję na kolejnych zajęciach.

Zestaw wirtualnych przyborów kreślarskich, takich jak linijka, ekierki czy kątomierze pozwoli na prowadzenie lekcji matematyki na każdym etapie edukacji, a możliwość podziału tablicy na trzy części można wykorzystać zarówno podczas rozwiązywania zadań przez uczniów, jak i podczas realizacji zajęć w grupach.

Funkcjonalność umieszczania filmów z serwisu YouTube w przestrzeni tablicy, przy zachowaniu możliwości pracy na niej, można wykorzystać między innymi podczas zajęć językowych, wypisując kluczowe nowe słowa, podczas odtwarzania filmu.

Aplikacje Moje Bambino dla monitorów interaktywnych

W ofercie Moje Bambino dostępny jest szeroki wybór programów edukacyjnych, przeznaczonych dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostosowanych do uruchomienia na monitorach interaktywnych.

Jedną z dostępnych aplikacji jest Akademia Bambika , którą można uruchomić bezpośrednio na monitorach insGraf DIGITAL, bez konieczności podłączania komputera OPS czy laptopa. To kompleksowy program terapeutyczny, przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów i logopedów, stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program można wykorzystywać w pracy z dziećmi z obniżonym poziomem funkcji słuchowych, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z zaburzeniami uwagi i pamięci słuchowej, z ADHD oraz z trudnościami w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania.

Akademia Bambika podzielona jest na 5 modułów:

Biblioteka – rozwijanie umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej,
Laboratorium – rozwijanie umiejętności wykonywania operacji myślowych, które pozwalają zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz rozwiązywać problemy,
Studio Nagrań – poznawanie świata dźwięków, identyfikowania, rozumienia i zapamiętywania,
Świetlica – stymulowanie rozwoju mowy, w szczególności praca nad wymową i słownictwem,
Plac Zabaw – doskonalenie umiejętności wyrażania emocji oraz umiejętności społecznych.

Każdy z modułów dostępny jest do zakupu osobno oraz w pakiecie, do którego dołączone są dodatkowo słuchawki wymagane do pracy z modułami Studio Nagrań i Świetlica, naklejki i zeszyt postępów dziecka.

Zobacz wersję demo na:
https://mojebambino.pl/bambinoplay/

Kompatybilność aplikacji zarówno z komputerami, jak i z monitorami interaktywnymi insGraf DIGITAL, wraz z licencją na 3 stanowiska pracy, ułatwia pracę z dziećmi, które zarówno w gabinecie terapeuty, jak i na sali lekcyjnej, będą mogły pracować w tym samym środowisku. Jednocześnie praca na dużym, dotykowym monitorze dodatkowo wzmocni efekty kształcenia, poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów i intuicyjny dla dzieci sposób obsługi aplikacji.

Pozostałe programy dla monitorów interaktywnych

Odpowiednie programy, przeznaczone na tablice i monitory interaktywne znajdą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas 4-8. Seria mTalent to programy przygotowane jako wparcie dla nauczycieli i terapeutów w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmujące swoim zakresem zajęcia logopedyczne, kształcenie umiejętności pisania i czytania, rozwój percepcji słuchowej, oraz pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy ADHD.

Nauczyciele przedmiotowi pracujący z klasami 4-8, mogą skorzystać z interaktywnych plansz przyrodniczych, umożliwiających realizację programu nauczania z zakresu fizyki, biologii, chemii i geografii oraz z multimedialnych pracowni przedmiotowych z zakresu matematyki, fizyki i biologii. Stworzone z myślą o pracy na monitorach interaktywnych zawierają gotowe materiały w postaci filmów, interaktywnych slajdów, gier czy schematów, w tym moduły grupowej pracy przy monitorze.

Podsumowanie

Wyposażenie sali lekcyjnej w monitor interaktywny znacząco zwiększy możliwości nauczycieli, w prowadzeniu angażujących lekcji na każdym etapie edukacji. Kompleksowość i wielofunkcyjność sprawiają, że możemy ograniczyć się do zakupu jednego urządzenia, co obniża koszty zakupu i eksploatacji oraz ułatwia montaż, bez dodatkowych modyfikacji instalacji i wyposażenia klasy.

Pełną ofertę monitorów insGraf DIGITAL znajdziesz TUTAJ

Monitory interaktywne insGraf DIGITAL można również zakupić w ramach programu Aktywna Tablica 2024. Program skierowany jest do:

 • szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019
 • szkół ponadpodstawowych
 • szkół kształcących uczniów niewidomych
 • szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
 • z niepełnosprawnościami
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
 • szkół, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Z myślą o programie Aktywna Tablica, sklep Moje Bambino przygotował dla placówek oświatowych ofertę zestawu trzech monitorów insGraf DIGITAL FUTURE 65” wraz z uchwytami, w cenie 17 500 zł ze stawką VAT 0%. Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją. Więcej informacji o programie Aktywna Tablica znajdziesz pod adresem https://aktywnatablicaprojekt.pl/

W celu złożenia zamówienia lub w przypadku pytań związanych z zakupem w ramach programu Aktywna Tablica, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, których dane znajdą Państwo pod poniższym odnośnikiem:

https://mojebambino.pl/przedstawiciele

Listę przedstawicieli Moje Bambino dla poszczególnych powiatów znajdują się też na ostatnich stronach naszych katalogów.
Każdy, kto chce prowadzić angażujące lekcje z wykorzystaniem Monitora interaktywnego insGraf DIGITAL PRO FUTURE i wspierać uczniów w zdobywaniu kompetencji przyszłości może umówić się na konsultację telefoniczną lub wideo rozmowę.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 532 774 059, by umówić konsultację.
Czas trwania konsultacji: do 30 minut.

Leave a Reply