Jaki pakiet wybrać w Programie Aktywna Tablica 2024?

Czym jest Program Rządowy Aktywna Tablica?

Czy wiesz, czym jest Program Rządowy Aktywna Tablica?
To nowatorski projekt, który umożliwia wykorzystanie najnowszych narzędzi edukacyjnych TIK w procesie nauczania. Program Aktywna Tablica został stworzony z myślą o wspieraniu polskiego systemu edukacji i wprowadzeniu nowych możliwości dydaktycznych do szkół.

Wsparcie finansowe dla Programu Aktywna Tablica jest dostępne dla szkół i instytucji oświatowych, które chcą korzystać w swojej pracy zawodowej z interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Na stronie Moje Bambino w zakładce Gotowe Pakiety znajdą Państwo utworzone zestawy na preferencyjnych warunkach finansowych, z których mogą Państwo skorzystać, otrzymując wsparcie finansowe w ramach programu.

Na stronie www.mojebambino.pl w sekcji dotyczącej nowej edycji programu można znaleźć szeroki wybór produktów związanych z projektem Aktywna Tablica 2024, obejmujących: monitory, specjalistyczne oprogramowanie i akcesoria.

8 marca 2024 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ponownie opublikowało wnioski do Programu Aktywna Tablica 2024, kierowane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół kształcących osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego. Placówki, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica w latach poprzednich, nie mogą ubiegać się o dotacje.

Aby wziąć udział w Programie Aktywna Tablica 2024, szkoła musi złożyć odpowiedni wniosek oraz zapewnić wkład własny, który stanowi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania dla każdej placówki, która składa wniosek o dotację, co ważne wkład ten może być finansowy lub rzeczowy – temat ten zostanie rozwinięty w dalszej części artykułu.

Gotowe wzory wniosków do pobrania znajdą państwo TUTAJ.

Kwoty wsparcia oraz finansowanie w ramach Programu Aktywna tablica 2024

W ramach programu dotyczącego szkół publicznych i niepublicznych, szkoła może otrzymać wsparcie finansowe zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Dla każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, oraz dla szkół za granicą, maksymalna kwota wsparcia wynosi 14 tysięcy złotych ( z wyłączeniem SPE, dla tych placówek kwota jest większa).
 2. Dla każdej szkoły podstawowej kształcącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, maksymalna kwota wsparcia wynosi 35 tysięcy złotych.
 3. Dla każdej szkoły podstawowej kształcącej uczniów niewidomych, maksymalna kwota wsparcia wynosi również 35 tysięcy złotych.
 4. Dla każdego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, możliwe wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej drukarki wynosi maksymalnie 100 tysięcy złotych.

Ważne kwoty:

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu wynosi 361 455 000 złotych, z czego
290 000 000 złotych pochodzi z budżetu państwa, natomiast pozostałą kwotę, tj. 71 455 000 złotych, stanowi wkład własny organów prowadzących, które są jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, lub osobami fizycznymi.

Na rok 2024 przeznaczono 55 mln złotych z budżetu państwa na realizację Programu.

Finansowanie Programu odbywa się w stosunku 80% ze środków budżetu państwa oraz 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Wkład własny

 • Finansowy wkład przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie.
 • Rzeczowy wkład w postaci sprzętu komputerowego i innych urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku dotyczącego zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się łączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2024

Do 15 maja 2024 r. szkoły mają czas na nadsyłanie wniosków o udział w programie.

Do 30 maja 2024 r. organy prowadzące mają czas na nadsyłanie wniosków o udział w programie.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia 2024 r.

Korzyści z udziału w Programie Aktywna Tablica 2024

Zaangażowanie się w Program przynosi szereg korzyści, w tym m.in.:

 1. Udział w Programie otwiera drzwi do możliwości uzyskania wsparcia finansowego, co stanowi istotne wsparcie dla budżetu całej placówki.
 2. Dostęp do wysokiej jakości sprzętu i narzędzi. Uczestnictwo w Programie daje szansę na pozyskanie specjalistycznego sprzętu, pomocniczych materiałów dydaktycznych oraz narzędzi terapeutycznych, co może istotnie zwiększyć efektywność pracy dydaktycznej i wsparcia potrzeb wszystkich uczniów.
 3. Podniesienie jakości nauczania. Dzięki wsparciu finansowemu można ulepszyć wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt edukacyjny, multimedialny, co prowadzi do poprawy warunków nauki oraz efektywności procesu nauczania.
 4. Stymulacja rozwoju technologicznego. Udział w Programie sprzyja wprowadzaniu nowoczesnych technologii do procesu nauczania, co wspiera rozwój technologiczny w placówkach edukacyjnych i przygotowuje uczniów do wyzwań współczesnego świata.
 5. Możliwość rozwoju kadry pedagogicznej. Dzięki Programowi nauczyciele mogą mieć dostęp do szkoleń, warsztatów oraz innowacyjnych materiałów dydaktycznych, co pozwala na rozwój zawodowy nauczycieli oraz podnoszenie jakości nauczania.
 6. Zwiększenie konkurencyjności na rynku edukacyjnym. Dobre wyposażenie szkoły oraz nowoczesne metody nauczania, wynikające z uczestnictwa w Programie, mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym oraz do przyciągania większej liczby uczniów.

To z pewnością nie wszystkie korzyści, jakie można uwzględnić, przyglądając się programowi Aktywna Tablica 2024.  Nie warto byłoby, przegapić tak wspaniałej możliwość i nie skorzystać z dofinansowania dla swojej placówki.

Aktywna Tablica 2024 - NOWE pakiety

To niesamowity pakiet, w którym znaleźć możemy, aż 4 Laptopy Lenovo ThinkBook. To wyróżnik, dzięki któremu każdy SPEcjalista, może pracować z podopiecznym w różnych okolicznościach. W ten sposób stworzyć można swojego rodzaju „Mobilny gabinet terapeutyczny”. Nauczyciel czy terapeuta z łatwością będzie mógł przemieszczać się z jednej sali do drugiej lub w trakcie pracy np.: na świeżym powietrzu zabrać ze sobą, laptop, na którym będzie pracował – takie działanie zdecydowanie ułatwi pracę.

W skład zestawu wchodzą:

 • Laptop Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL i5-1335U 16GB 512GB SSD WIN11PRO EDU, 4 szt.
 • Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny Matematyka. Dyskalkulia mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: Potrafię. Obszar matematyczny mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: ADHD mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: AUTYZM. Tworzenie umiejętności życiowych (z tabletem)
  mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: Zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent, 1 szt.
 • Programy multimedialne: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, 1 szt.
 • Program multimedialny: Będzie dobrze, 1 szt.

rewalidacyjno – psychologiczne. Zestaw ten to doskonałe narzędzie, które usprawni pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach, wspomoże rozwój w przeróżnych aspektach m.in.: rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych, umiejętności logopedyczne, matematyczne czy obszar mowy w kontekście społecznym.

 • Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 75, 1 szt.
 • Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL i5-1335U 16GB 512GB SSD WIN11PRO EDU, 1 szt.
 • JumboEdu – program multimedialny, 1 szt.
 • Program multimedialny: Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna – Pakiet Ekspert mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: ORM i Afazja – Pakiet Ekspert mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent, 1 szt
 • Programy multimedialne: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, 1 szt.
 • Program multimedialny: Zajęcia Logopedyczne 1 mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny: Potrafię. Obszar matematyczny mTalent, 1 szt.
 • Wyrazy i frazy, 1 szt.
 • Specjalistyczne oprogramowanie – Rewalidacja i Terapia z akcesoriami do FunFloor, 1 szt.

Aktywna Tablica 2024 - pakiety BESTSELLERY

Zestaw ten oferuje kompleksowe wyposażenie do gabinetów terapeutycznych w szkołach, zapewniając wszystko, czego potrzeba do przeprowadzenia zajęć logopedyczno – psychologicznych. Zawiera, aż 14 programów edukacyjnych, w tym programy przygotowane przez ekspertów Moje Bambino takie jak: Akademia Bambika i Bambikowe Logoprzygody. Korzystanie z tego zestawu znacząco poprawia jakość pracy z uczniami.

Dodatkowo wprowadzenie robota Photon SEL: Pakiet Społeczno – Emocjonalny to nie tylko lekcja programowania, ale także wsparcie dla rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów dzięki merytorycznej obudowie.

Interaktywna podłoga – to kolejne, innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko pobudza ciekawość uczniów, ale także angażuje ich w tematykę nauczania, co przekłada się na ich postępy w nauce.

 • Podłoga Interaktywna FunFloor Mobilny, 1 szt.
 • Statyw do FunFloor Mobilny, 1 szt.
 • Bambikowe logoprzygody – wersja online MED, 1 szt.
 • Akademia Bambika – pakiet MED, 1 szt.
 • Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych ,1 szt.
 • Laptop Lenovo V15 G3 IAO i3-1215U 8GB 512GB SSD WIN11PRO EDU , 2 szt.
 • Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm.
  Mowa w kontekście społecznym 1 mTalent, 1 szt.
 • Programy multimedialne: Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm.
  Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent, 1 szt.
 • Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent, 1 szt.
 • Photon Moduł SPE: Pakiet Społeczno-Emocjonalny, 1 szt.
 • Pakiet – specjalistyczne oprogramowanie – Rewalidacja i Terapia do FunFloor, 1 szt.
 • Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII, 1 szt.
 • Wyrazy i frazy, 1 szt.

Pakiet SPE Aktywna Tablica to kompletny zbiór nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, oferujący bardzo dużo możliwości. W pakiecie znajdziemy aż 24 różnorodne programy multimedialne oraz niezbędny sprzęt, taki jak: monitor, tablet i laptop. Ten zestaw jest niezastąpiony podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej i logopedycznej. Dzięki wsparciu programów multimedialnych i elementów robotyki możliwe jest skuteczne rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci, co odgrywa kluczową rolę w procesie edukacji i wychowania. Wszystkie programy i urządzenia zostały starannie dobrane, tak aby zapewnić najwyższą jakość edukacji i terapii.

 • Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE), 1 szt.
 • Tablet InsgrafDigital by Lenovo, 1 szt.
 • Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII, 1 szt.
 • Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny PLUS, 1 szt.
 • Monitor interaktywny insGraf DIGITAL PREMIUM PRO FUTURE 65, 1 szt.
 • Laptop Lenovo V15 G3 IAO i3-1215U 8GB 512GB SSD WIN11PRO EDU , 1 szt.
 • Robot Photon EDU, 1 szt.

Zestaw ten oferuje szeroki wachlarz narzędzi, w tym 16 programów multimedialnych, moduły z robotem Photon oraz najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny. Jest to kompletny zestaw, który doskonale sprawdza się podczas prowadzenia różnorodnych zajęć, takich jak ogólnorozwojowe, logopedyczne czy rewalidacyjne. Dodatkowo, zawarte w nim pomoce edukacyjne stanowią wartościowe wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, co jest niezwykle istotne w procesie nauczania i terapii. Zestaw został starannie dobrany, aby zwiększyć skuteczność pracy nauczycieli i terapeutów, a programy takie jak mTalent czy Akademia Bambika zostały przygotowane przez ekspertów w dziedzinie logopedii i pedagogiki. Dzięki prostocie obsługi wszystkich elementów, stanowi on doskonałe narzędzie dla specjalistów, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi. Jego zastosowanie przyczyni się do jeszcze lepszych rezultatów w prowadzeniu zajęć i terapii.

 • Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny OPTIMUM, 1 szt.
 • Monitor interaktywny insGraf DIGITAL PREMIUM PRO FUTURE 65, 1 szt.
 • Akademia Bambika – pakiet MED, 1 szt.
 • Słuchaj z Bambikiem – MED, 1 szt.
 • Bambikowe logoprzygody – wersja online – MED, 1 szt.
 • Photon Moduł SEL: Pakiet Społeczno-Emocjonalny, 1 szt.
 • Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE), 1 szt.
 • Laptop Lenovo V15 G3 IAO i3-1215U 8GB 512GB SSD WIN11PRO EDU , 1 szt.
 • Tablet InsgrafDigital by Lenovo, 2 szt.

Zestaw zawiera 3 monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE 65 oraz trzy uchwyty ścienne dedykowane do tych monitorów. Monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE 65 zapewniają nowoczesne rozwiązania w obszarze edukacji i prezentacji, umożliwiając interaktywne działanie podczas zajęć. Duża przekątna ekranu (65 cali) oraz zaawansowane, nowoczesne funkcje technologiczne sprawiają, że staną się idealnym dopełnieniem, narzędziem do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz edukacyjnych. Uchwyty ścienne zapewniają stabilne i bezpieczne zamocowanie monitorów na ścianie, co pozwala zoptymalizować przestrzeń i ułatwia korzystanie z urządzeń w różnych środowiskach edukacyjnych i terapeutycznych.

 • Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65, 3 szt.
 • Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL, 3 szt.

Podsumowanie

Specjalne pakiety stworzone z myślą o programie rządowym Aktywna Tablica 2024 są nie tylko odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji, ale także rewolucyjnym krokiem w poprawie jakości nauczania oraz terapii w szkołach i placówkach edukacyjnych w tym placówkach, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach. Obejmują one zaawansowane monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE 65 oraz kompleksowe zestawy narzędzi edukacyjnych, które nie tylko ułatwiają prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i ogólnorozwojowych, ale także przyczyniają się do poprawy ich skuteczności.

Dodatkowo kompleksowe zestawy narzędzi edukacyjnych, które wchodzą w skład tych pakietów, zawierają m.in. programy multimedialne, moduły z robotem Photon oraz sprzęt elektroniczny, stanowiąc doskonałe wsparcie dla nauczycieli i terapeutów. Dzięki nim możliwe jest nie tylko skuteczne prowadzenie zajęć, ale także rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz umiejętności uczenia się u uczniów z różnymi potrzebami.

Zaprezentowane pakiety zostały starannie dobrane, podzielone w przemyślany sposób, z myślą o zwiększeniu efektywności procesu nauczania oraz terapii. Programy takie jak mTalent czy Akademia Bambika, opracowane przez ekspertów z dziedziny logopedii i pedagogiki, gwarantują wysoką jakość edukacji oraz skuteczną terapię.

Nasze bestsellerowe pakiety, z których od lat korzystają placówki, które otrzymały wsparcie w ramach programu Aktywna Tablica to dowód na to, że także w tej, być może ostatniej już edycji programu nie mogło ich zabraknąć.

Jesteśmy pewni, iż dwa nowe, zaproponowane przez Moje Bambino pakiety: AT0014 oraz AT0015 staną się kolejnymi, najchętniej wybieranymi zestawami przez naszych Klientów.

Na koniec warto również podkreślić, że wszystkie elementy prezentowanych pakietów są łatwe w obsłudze, co sprawia, że stanowią one doskonałe narzędzie dla nauczycieli i terapeutów, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi. Dzięki nim placówki edukacyjne mogą osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w prowadzeniu zajęć i terapii, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz zwiększenia efektywności procesu edukacji i terapii.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad złożeniem wniosku, lub stoją już przed wyborem odpowiedniego pakietu dla swojej placówki z ogromną przyjemnością, proponujemy wsparcie także w tym zakresie. Nasz zespół zasila gro ekspertów, którzy w ramach Programu Rządowego Aktywna Tablica mają już wieloletnie doświadczenie, które z przyjemnością przełożą na wsparcie również dla Państwa.

Skontaktuj się z nami

Leave a Reply