Pakiety pomocy dydaktycznych „SPEcjalne potrzeby edukacyjne” w ramach programu Aktywna Tablica

Rządowy program Aktywna Tablica 2023

Czy wiesz, czym jest program Aktywna Tablica? To innowacyjny projekt, który umożliwia wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w procesie nauczania. Projekt Aktywna Tablica został stworzony w celu wspierania polskiej edukacji i dostarczenia nowych możliwości dydaktycznych w szkołach.
Dofinansowanie Aktywna Tablica jest dostępne dla szkół i placówek oświatowych, które chcą zainwestować w interaktywne narzędzia edukacyjne. W sklepie www.mojebambino.pl w kategorii Aktywna Tablica można znaleźć szeroki wybór produktów związanych z programem, w tym monitory, specjalistyczne oprogramowanie i akcesoria. Planowane koszty realizacji tego programu na lata 2020-2024 wynoszą 361 mln 455 tys. zł. Z tego budżet państwa przewiduje udział w wysokości 290 mln zł, natomiast pozostałe środki mają być wkładem własnym uczestników programu.
29 marca 2023 roku MEiN ponownie opublikował wnioski do programu Aktywna Tablica 2023 skierowanego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego.
Aby uczestniczyć w programie Aktywna Tablica 2023, szkoła musi zapewnić wkład własny, który stanowi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania dla każdej placówki, która złoży wniosek o dotację.

Czy wiesz, kto może skorzystać z programu Aktywna Tablica 2023

Program Aktywna Tablica 2020-2024 to inicjatywa, która ma na celu wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w doposażeniu placówek w sprzęt IT, oraz placówek gdzie uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu programowi placówki edukacyjne mają możliwość uzyskania środków finansowych, które pozwolą na zakupienie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, w tym między innymi monitorów interaktywnych, które ułatwią proces terapeutyczny i zwiększą efektywność kształcenia.

 • Placówki mogą otrzymać dotacje w wysokości 14 tysięcy złotych plus 20% wkładu własnego.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą wnioskować o wyższą dotację wynoszącą 35 tysięcy złotych plus 20% wkładu własnego.
 • Organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) mogą otrzymać dotację w wysokości 100 tysięcy złotych plus 20% wkładu własnego.

Wkład własny

Organ prowadzący szkołę musi wnieść 20% wartości całkowitego zakupu pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, a pozostałe 80% podlega dofinansowaniu. Wkład własny organu prowadzącego może przyjmować formę finansową lub rzeczową, w postaci wydatków na zakup pomocy dydaktycznych lub sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK, które będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. Wszelkie wydatki wchodzące w skład wkładu własnego muszą być poniesione w roku złożenia wniosku lub przed tą datą.

Wnioski i ważne daty

 • Wnioski od szkół należy złożyć do 15 maja.
 • Organy prowadzące szkoły mają czas na złożenie wniosków do 30 maja.
 • Wojewodowie będą dokonywać kwalifikacji wniosków do 30 czerwca.
 • Środki finansowe zostaną przekazane organom prowadzącym szkoły do 31 sierpnia.

Wzory wniosków, które pomogą Ci przystąpić do Programu, znajdziesz na: https://aktywnatablicaprojekt.pl/gotowe-wnioski/

Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Program Aktywna Tablica to wspaniała okazja dla placówek edukacyjnych, aby zakupić nowoczesny i atrakcyjny sprzęt, poprawić jakość nauczania oraz skorzystać z dofinansowania ze środków publicznych. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których interaktywna tablica może stanowić nie tylko ciekawą formę nauczania, ale również skuteczne narzędzie terapeutyczne. Za przystąpieniem do programu przemawiają:

 • Dostęp do nowoczesnego i atrakcyjnego sprzętu-dzięki programowi Aktywna Tablica, placówki edukacyjne mogą doposażyć swoje sale w interaktywne tablice, które umożliwiają wprowadzenie multimedialnych rozwiązań w nauczaniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których tradycyjne metody nauczania często są mniej skuteczne.
 • Poprawa jakości nauczania-Aktywna Tablica pozwala na bardziej angażujące lekcje, co wpływa na większą efektywność nauczania i motywację uczniów. W ten sposób uczniowie są bardziej skłonni do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji, co zwiększa ich zainteresowanie danym przedmiotem oraz poprawia wyniki nauczania.
 • Dofinansowanie ze środków publicznych – program Aktywna Tablica oferuje dofinansowanie zakupu sprzętu z funduszy publicznych. Dzięki temu placówki edukacyjne mogą uzyskać niezbędny sprzęt bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Jest to szczególnie ważne dla szkół z mniejszych miejscowości lub o słabszej sytuacji finansowej, które często nie stać na zakup nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.

NOWE PAKIETY specjalne potrzeby edukacyjne Moje Bambino

Moje Bambino specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby szkół, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach swojej oferty firma proponuje specjalne pakiety, które wspierają proces edukacyjny uczniów z różnymi trudnościami w nauce. Dzięki temu szkoły mogą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które usprawniają proces nauczania i poprawiają jakość kształcenia.  Czym jest Aktywna Tablica dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Program umożliwia dostosowanie materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów.

W oparciu o doświadczenia ubiegłych lat, stworzyliśmy  pakiet SPE Gabinet Terapii Logopedyczno-Psychologicznej. Stworzyliśmy zestaw zawierający popularne pomoce edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i potrzebny sprzęt do ich wykorzystania. Zawiera on wszystko, co niezbędne do kompleksowego wyposażenia gabinetów terapeutycznych w każdej szkole. 14 programów edukacyjnych, w tym autorskie programy Moje Bambino Akademia Bambika i Bambikowe Logoprzygody. Zestaw ten pozytywnie wpłynie na jakość pracy z uczniami, dzięki obecności robota Photon, który nie tylko uczy programowania, ale również za sprawą obudowy merytorycznej umożliwia pracę z uczniem nad kształtowaniem jego rozwoju emocjonalno-społecznego. Ponadto zestaw zawiera interaktywną podłogę, innowacyjne rozwiązanie, które stymuluje ciekawość i zainteresowanie uczniów tematem nauczania, co pozytywnie wpływa na ich postępy w nauce.

W skład zestawu wchodzi:

Pakiet SPE Gabinet Optimum to kompletny zestaw 16 programów multimedialnych, modułów z robotem Photon oraz sprzętu elektronicznego, który reprezentuje najnowocześniejsze narzędzia dostępne na rynku edukacyjnym i terapeutycznym. Nasze rozwiązania są niezastąpione w prowadzeniu zajęć: ogólnorozwojowych, logopedycznych i rewalidacyjnych. Co więcej, pomoce edukacyjne zawarte w pakiecie to doskonałe wsparcie dla rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych oraz umiejętności uczenia się. Pakiet został starannie dobrany z myślą o zwiększeniu efektywności procesu nauczania oraz terapii, a programy z serii mTalent czy Akademia Bambika zostały opracowane przez ekspertów z dziedziny logopedii i pedagogiki. Wszystkie elementy zestawu są łatwe w obsłudze i stanowią doskonałe narzędzia dla nauczycieli oraz terapeutów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań w pracy z dziećmi. To kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli na jeszcze skuteczniejsze prowadzenie zajęć i terapii, co z pewnością przyczyni się do osiągania jeszcze lepszych wyników w pracy z uczniami.

W skład zestawu wchodzi:

Pakiet SPE Aktywna Tablica jest kompletnym zestawem narzędzi edukacyjnych, który zawiera aż 24 różnorodne programy multimedialne oraz monitor, tablet i laptop. Pomoce edukacyjne i sprzęt IT wchodzące w skład zestawu stanowią doskonałą pomoc w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej i logopedycznej. Dodatkowo, programy multimedialne i elementy robotyki pozwalają na skuteczne rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, co jest niezwykle ważne w procesie edukacji i wychowania dzieci. Dzięki zestawowi, nauczyciele i terapeuci mogą w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii, aby zwiększyć efektywność swojej pracy oraz zainteresować i zaangażować uczniów w proces nauki. Wszystkie programy oraz urządzenia zostały starannie dobrane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości edukacji oraz skutecznej terapii. Zestaw stanowi kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje innowacyjnych i skutecznych narzędzi edukacyjnych.

W skład zestawu wchodzi:

Pakiet SPE Terapeutyczno – Multimedialny

Kompletny pakiet 22 programów multimedialnych opracowanych przez ekspertów z zakresu m.in. logopedii oraz moduł z robotem Photon, laptop, tablet i najnowocześniejszy moniotr stworzony z myślą o edukacji InsgrafDigital Future . Pomoce edukacyjne stanowią doskonałe rozwiązanie dla nauczycieli, terapeutów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy chcą skutecznie wspierać proces edukacji i terapii dzieci. Przedstawione programy multimedialne można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz podczas rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Dodatkowo, moduł z robotem Photon i sprzęt elektroniczny pozwalają na skuteczne połączenie nauki z zabawą, co zwiększa efektywność procesu nauczania oraz motywuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wszystkie programy oraz urządzenia zostały opracowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości edukacji i terapii. Pakiet stanowi kompleksowe rozwiązanie dla nauczycieli i terapeutów, którzy chcą wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi.

W skład zestawu wchodzi:

Pakiet edukacyjny SPE Multirewalidacja to zestaw 19 programów multimedialnych, które zostały wspierająccyh  w usprawnianie zaburzonych funkcji i rozwijanie percepcji. Do zestawu dołączone jest interaktywna podłoga wraz z  pakietem ćwiczeń, które pozwolą na skuteczniejsze wykorzystanie tych narzędzi. Zestaw przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych. To doskonałe rozwiązanie dla nauczycieli, którzy wychowankowie wymagają wsparcia w rozwoju funkcji poznawczych i percepcji.

W skład zestawu wchodzą:

Profesjonalny gabinet edukacyjno–terapeutyczny PLUS to najbardziej kompleksowy pakiet nowoczesnych programów edukacyjno-terapeutycznych, który jest idealnym narzędziem dla specjalistów pracujących z dziećmi. Zestaw składa się z 23 precyzyjnie wyselekcjonowanych profesjonalnych programów, które zostały opracowane przez doświadczonych ekspertów z zakresu terapii i edukacji. W ramach pakietu znajduje się ponad 20 tys. interaktywnych ćwiczeń na ponad 20 tys. ekranów oraz tysiące kart pracy, które pomagają w pracy nad rozwojem dzieci w różnych obszarach terapii. Oprócz tego, w pakiecie znajdują się szczegółowe poradniki metodyczne oraz ponad 40 publikacji i autorskich pomocy dydaktycznych, które pozwalają na jeszcze bardziej skuteczną pracę z dziećmi. Nasze narzędzia to nie tylko rewelacyjny zbiór programów, ale również kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na indywidualne dopasowanie zajęć do potrzeb każdego dziecka. Jesteśmy przekonani, że pakiet programów edukacyjno-terapeutycznych zadowoli nawet najbardziej wymagających specjalistów i przyczyni się do skutecznego rozwoju dzieci w różnych obszarach terapii.
więcej szczegółów nt. poszczególnych programów w pakiecie znajdziesz wchodząc w link

Drugi co do wielkości, a zarazem najbardziej kompleksowy pakiet nowoczesnych pomocy edukacyjno-terapeutycznych to Profesjonalny gabinet ogólnorozwojowy OPTIMUM. Zestaw opiera się na serii mTalent-światowej klasy programach, które zdobyły prestiżowy tytuł podczas konkursu GESS Education Awards 2022. W skład  pakietu wchodzi ponad 7 000 ekranów z interaktywnymi ćwiczeniami oraz ponad tysiąc kart pracy, które zapewniają różnorodność i skuteczność w pracy z dziećmi w ramach różnych obszarów terapii. Dodatkowo, w zestawie znajdują się szczegółowe poradniki metodyczne, publikacje oraz autorskie pomoce dydaktyczne, które pomagają w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Chcemy, aby korzystanie z zestawu było jeszcze bardziej efektywne i komfortowe, dlatego w pakiecie znajdują się wszelkie elementy wyposażenia, takie jak mikrofony, głośniki, słuchawki czy zewnętrzne karty dźwiękowe. Dzięki temu pakiet stanowi kompleksowe rozwiązanie dla specjalistów pracujących z dziećmi. Jesteśmy przekonani, że pakiet nowoczesnych pomocy edukacyjno-terapeutycznych zadowoli najbardziej wymagających specjalistów oraz pozwoli na skuteczne i efektywne prowadzenie.

Pakiet eduSensus do terapii młodzieży szkolnej obejmuje produkty skoncentrowane na rozwijaniu mowy, słuchu oraz funkcji poznawczych. Dzięki złożoności oferowanego pakietu możliwe jest jego wykorzystanie przez cały okres nauki w szkole. Część logopedyczna pakietu wspiera podstawowe kompetencje, takie jak umiejętność sprawnego porozumiewania się oraz rozwój wyższych funkcji słuchowych. Programy, które zawiera pakiet, mają również na celu wsparcie działań terapeutycznych, które kształtują społeczno-emocjonalne kompetencje ucznia oraz umiejętności pokonywania trudności edukacyjnych i zapamiętywania informacji. W ramach programów z pakietu możliwe jest również prowadzenie działań terapeutycznych, które skupiają się na kształtowaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów, a także wspierają proces zapamiętywania oraz pokonywania trudności edukacyjnych. Oprócz multimedialnych ćwiczeń znajdziemy dodatkowo.

 • drukowane karty pracy lub ich generator
 • drukowany przewodnik metodyczny
 • tablet
 • słuchawki
Zachęcamy wszystkich nauczycieli i dyrektorów, aby zainteresowali się programem „Aktywna Tablica 2023”
oraz rozwijaniem umiejętności swoich podopiecznych.
Nowoczesne narzędzia nauki mogą wpłynąć na rozwój dzieci w sposób pozytywny i przyczynić się do sukcesu w przyszłości.
Pełną ofertę propozycji dla dofinansowania Aktywna Tablica SPE znajdziecie Państwo w katalogu.

Programy autorskie Moje Bambino

Bambikowe Logoprzygody Smoka Bambika

Warto zwrócić uwagę na programy multimedialne opracowane przez ekspertów Moje Bambino, który znajdziemy w Pakietach Aktywna Tablica SPE dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Został on opracowany z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne, służące między innymi do stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka. Program składa się z kilku części, z których każda zawiera zestaw ćwiczeń rozwijających konkretne umiejętności.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii multimedialnych programy te zapewniają uczniom atrakcyjne i interaktywne narzędzie nauki, które urozmaica proces kształcenia.

Wszystkie ćwiczenia zostały starannie opracowane przez naszych specjalistów z dziedziny logopedii i edukacji specjalnej, co gwarantuje ich skuteczność w rozwijaniu niezbędnych umiejętności językowych oraz poznawczych. Dodatkowo pakiet może być wykorzystany w codziennej pracy nauczycieli oraz terapeutów, umożliwiając im dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb ucznia.

Smok Bambik bohater programów multimedialnych
Z Bambikowymi Logoprzygodami możemy pracować nad:

 • usprawnianiem praktyki wypowiedzi ustnej, wykonując ćwiczenia artykulacyjne w formie 20 minifilmików, które pomagają usprawnić pracę aparatu mowy ucznia. Długość czasu trwania filmików jest dostosowywana do możliwości dziecka, a na ekranie umieszczony jest zegar odmierzający czas, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń wielokrotnie;
 • poprawą spostrzegania i przetwarzania słuchowego dzięki ćwiczeniom słuchowym, takim jak różnicowanie dźwięków niewerbalnych (np. cicho-głośno, wysoko-nisko, szybko-wolno), co pomaga dziecku rozpoznać różnice między dźwiękami;
 • rozwijaniem pamięci słuchowej za pomocą zadania „Co słyszysz po kolei”, gdzie dziecko musi zapamiętać kolejność słów i układać odpowiadające im obrazki w takiej samej kolejności. To nie jest łatwe, ponieważ liczba obrazków jest o jeden większa niż liczba słów, które dziecko usłyszało;
 • rozpoznawaniem słów w szumie za pomocą zadania „Słyszę i rozumiem”, gdzie dziecko musi wybrać odpowiedni obrazek, odpowiadający słowu, które usłyszało w szumie. Liczba słów do wyboru może wynosić od 2 do 4;
 • różnicowaniem dźwięków mowy za pomocą ćwiczeń na sylabach lub wyrazach, gdzie dziecko musi rozpoznać, która litera odpowiada danej głosce w usłyszanej sylabie lub wyrazie;
 • ćwiczeniami nad poprawą artykulacji, gdzie dziecko uczy się poprawnej wymowy głosek w izolacji, na poziomie sylaby, wyrazu (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie) oraz w zwrotach dwuwyrazowych.

Kolejną propozycją stworzoną przez ekspertów Moje Bambino jest interaktywny program edukacyjny dla dzieci Akademia Bambika mający na celu wspieranie procesu kształcenia, rozwija podstawowe umiejętności edukacyjne, stymuluje rozwój poznawczy, w tym spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, myślenie, koncentrację uwagi, pamięć oraz zdolność rozwiązywania problemów. Dodatkowo, program pomaga w doskonaleniu umiejętności społecznych, wyrażania emocji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowia, a także dobrych manier. Program jest przeznaczony dla dzieci z różnymi trudnościami, w tym z obniżonym poziomem funkcji słuchowych, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, ADHD oraz trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Zawiera on pięć części, z których każda składa się z zestawu ćwiczeń rozwijających konkretną umiejętność, oraz kart pracy umożliwiających dodatkowe ćwiczenia grafomotoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Motywem przewodnim programu jest zwiedzanie Akademii Bambika, mieszczącej się w starym zamku, gdzie dzieci rozwiązują różne zadania przygotowane przez mądrego i przyjaznego smoka, Bambika. Dzieci zdobywają kolejne tytuły Mistrza oraz Puchar Akademii za ukończenie całego programu. Istnieje możliwość zakupienia dostępu do poszczególnych części programu, ale zaleca się, aby dzieci miały dostęp do wszystkich części, aby zapewnić im pełną stymulację procesów poznawczych.

Słuchaj z Bambikiem to narzędzie terapeutyczne dla dzieci, służące do rozwijania funkcji słuchowych, jak również umiejętności identyfikowania i rozróżniania dźwięków. Oferowane ćwiczenia są stopniowane pod względem trudności, co pozwala na stosowanie ich w terapii dzieci z różnymi zaburzeniami słuchowymi, takimi jak opóźniony rozwój mowy, afazja, dysleksja, autyzm i zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Poprawne funkcje słuchowe mają wpływ na rozwój mowy i języka, co w późniejszym czasie wpływa na umiejętność nauki czytania i pisania.

W ramach programu „Słuchaj z Bambikiem”, dziecko będzie wykonywało ćwiczenia rozwijające:

 • słuch i uwagę słuchową
 • uwagę wzrokową
 • Pamięć słuchowa
 • Rozróżnianie wysokości dźwięków
 • Rozróżnianie długości dźwięków
Oprócz wspomnianych korzyści warto podkreślić, że w ramach programu Aktywna Tablica  placówki biorące udział w programie  otrzymują wsparcie konsultantów  firmy Moje Bambino. Dzięki temu dobór sprzętu i programów jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów oraz nauczycieli danej szkoły. Konsultanci pomagają w wyborze najlepszego rozwiązania, a także służą pomocą techniczną i szkoleniami z obsługi sprzętu. To znacznie ułatwia wprowadzenie nowoczesnej technologii do placówki i zwiększa szanse na jej efektywne wykorzystanie w procesie edukacyjnym. Wszystko po to, by uczniowie mogli korzystać z jak najbardziej atrakcyjnych form nauki i rozwijania swoich umiejętności.

Leave a Reply